Nợ to

Từ chối bảo hiểm bởi nợ to

Từ chối bảo hiểm bởi nợ to
mà cầu xóa nợ lại khó bò
vợ vừa mới lấy con nhỏ xíu
bố mẹ thì già nợ lại to

Ví dụ người này sức không đủ
Ai người cõng tiếp nợ này cho
Hay là bạn để cho lũ trẻ
Thay thế vị trí tiếp tục bò

Đâu là giải pháp rất thông minh
bạn nghe tôi giới thiệu tận tình
nợ nhiều mình mới cần bảo hiểm
phòng rủi ro vừa hỗ trợ mình

Mắc bệnh hiểm nghèo không còn sức
nó sẽ lao động thay cho mình
tình huống xấu nhất mình mất sớm
số nợ tự hết sạch sành sanh

Bạn tự chọn xem giải pháp nào
không mua bảo hiểm nếu làm sao
số nợ nêu trên ai sẽ trả
không phải chỉ có vợ con sao

Còn nếu mua bảo hiểm rủi ro thì
mình đã chuyển giao cho công ty
Vợ con vẫn đủ điều kiện sống
Mình chọn cách nào quyết định đi

Sưu tầm từ FB một người con gái đầy yêu thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *