bảo_hiểm_thất_nghiệp

Rút BHXH 1 lần có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

>>> Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần (nhận tiền một lần)
>>> Thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội một lần cần những thủ tục gì khi đi thanh toán bảo hiểm?
>>> Những trường hợp như thế nào thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi nghỉ việc 01 năm mà không còn nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhiều người lao động đã quyết định lấy BHXH một lần. Vậy trường hợp đã lấy BHXH một lần mà chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có được bảo lưu hay không?

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc sẽ phải trích một phần tiền lương để đóng vào qũy hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người lao động sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi liên quan đến các chế độ bảo hiểm nếu đáp ứng đủ điều kiện. Để xem xét việc hưởng BHXH một lần có ảnh hưởng đến bảo hiểm thất nghiệp hay không thì cần căn cứ vào những nội dung sau:

Thứ nhất, về việc bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Điều 45 Luật Việc làm năm 2013, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với đó, khoản 4 Điều 53 Luật này cũng quy định về thời gian bảo lưu hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, nếu chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu. 

Thứ hai, về việc hưởng BHXH một lần

Theo khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, để được lấy BHXH một lần, người lao động phải có yêu cầu và đồng thời thuộc một trong các trường hợp sau:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;- Lao động nữ là cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 55 tuổi 04 tháng (năm 2021) mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, học viên quân đội, công an,… khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;

– Tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp nêu trên, người lao động có thể làm hồ sơ để hưởng BHXH một lần.

Thứ ba, ảnh hưởng của việc rút BHXH một lần tới bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật BHXH năm 2014, BHXH bắt buộc có các chế độ sau đây:
a) Ốm đau;
b) Thai sản;
c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Hưu trí;
đ) Tử tuất.

Trong khi đó, bảo hiểm thất nghiệp thuộc sự điều chỉnh của Luật Việc làm năm 2013. Do đó, BHXH 1 lần và bảo hiểm thất nghiệp là hai chế độ bảo hiểm độc lập với nhau.

Mặc khác, theo tiết 2.1 khoản 2 Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, có thể hiểu, nếu đã hưởng BHXH một lần mà còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng thì có thể yêu cầu cơ quan BHXH cấp lại tờ bìa sổ BHXH và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đây chính là một trong những giấy tờ quan trọng để người lao động có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, việc hưởng BHXH một lần sẽ không làm ảnh hưởng đến việc bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp. Đây là hai chế độ khác nhau nên việc đóng và hưởng các chế độ này sẽ độc lập với nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *