Giá trị thương vụ bancassurance độc quyền của ACB sẽ là bao nhiêu?

Theo BVSC, hiện nay ACB chưa có thỏa thuận độc quyền nào, nhưng thị phần đứng ở vị trí thứ năm, và vị trí này đã có thay đổi sau 9 tháng, đây là điểm hấp dẫn của ACB trong lĩnh vực phân phối banca.

View More Giá trị thương vụ bancassurance độc quyền của ACB sẽ là bao nhiêu?