https://baohiemviet.info + bảo hiểm cho người chơi golf

Bảo hiểm 2 tỷ đồng dành cho người chơi Golf kể từ khi phát bóng

• Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong ra mắt sản phẩm Bảo hiểm dành cho người chơi Golf tại Việt Nam với các quyền lợi bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng. Các quyền lợi bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng; Bảo hiểm Tai nạn cá nhân; Chi phí y tế; Bảo hiểm thiết bị chơi Golf và tài sản cá nhân giá trị cao
• Tặng ngay 10,000,000 đồng chi phí liên hoan với khách hàng đạt giải Hole-in-One

View More Bảo hiểm 2 tỷ đồng dành cho người chơi Golf kể từ khi phát bóng