https://baohiemviet.info/ + chế độ thai sản

Đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh có được hưởng bảo hiểm thai sản?

Đồng nghiệp của tôi nói rằng phải đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng trước khi sinh mới được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản, trường hợp của tôi có được không

View More Đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh có được hưởng bảo hiểm thai sản?
https://baohiemviet.info/ + chế độ thai sản

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?

>>> Đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh có được hưởng bảo hiểm thai sản? Thứ nhất, về việc tham gia bảo hiểm…

View More Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?