Công ty bảo hiểm phá sản, quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo?

Công ty bảo hiểm phá sản, quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tài chính dài hạn, khách hàng phải cam kết đóng phí trong khoảng thời gian 15 – 20 năm, còn doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải cam kết bảo vệ khách hàng trong chừng ấy thời gian hoặc trọn đời. Vì vậy, một số khách hàng sẽ có những băn khoăn, lo lắng về việc trong tương lai, nếu trường hợp xấu xảy ra, công ty bảo hiểm phá sản, quyền lợi của khách hàng liệu còn được đảm bảo?

View More Công ty bảo hiểm phá sản, quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo?