Khi hợp đồng bảo hiểm “hiểu sao cũng được”

Cần sớm loại bỏ các câu tối nghĩa khỏi hợp đồng bảo hiểm là khuyến nghị của bác sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Mai, chuyên gia thẩm định bảo hiểm nhân thọ, để tránh gây bức xúc cũng như xung đột giữa khách hàng và nhà bảo hiểm thời gian gần đây.

View More Khi hợp đồng bảo hiểm “hiểu sao cũng được”
Mua bảo hiểm nhân thọ để giết vợ:

Mua bảo hiểm nhân thọ để giết vợ: Người vợ ngã từ tầng cao và sự thật sau hợp đồng bảo hiểm 1,7 tỷ

Khi vợ được chồng mua bảo hiểm nhân thọ để chứng minh tình yêu của mình, liệu có phải đó là tín hiệu tai họa…

View More Mua bảo hiểm nhân thọ để giết vợ: Người vợ ngã từ tầng cao và sự thật sau hợp đồng bảo hiểm 1,7 tỷ