Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021

Từ ngày 01/07/2020, mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ có nhiều thay đổi rõ rệt so với mức trước đây. Theo đó bổ sung thêm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tiền lương đóng BHXH gồm lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác…

View More Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021